Facebook logoOdwiedź oficjalny fanpage
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Bratkowicach

2020.05.20: Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze od 25.05.2020r.

SZANOWNI RODZICE

Drodzy Rodzice uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, iż od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

W związku z tym, prosimy o przekazanie informacji do wychowawców klas czy Wasze dziecko będzie uczęszczało do szkoły, czy nadal pozostanie w domu pod opieką rodzica/prawnego opiekuna.

Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi  stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o organizacji pracy poszczególnych klas I-III.

Joanna Różańska – Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com