Już po raz kolejny 1 listopada 2017 r. uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach, kwestowali na rzecz Towarzystwa św. Brata Alberta na cmentarzu w Bratkowicach. Mimo chłodu i deszczu kwestujący spotykali się z dużą życzliwością i hojnością ze strony odwiedzających groby swoich bliskich.

Opiekunowie SU: A. Styś i M Górka

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com