Facebook logoOdwiedź oficjalny fanpage
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Bratkowicach

Działania Samorządu Szkolnego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019

Wrzesień:
Na początku roku szkolnego odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Przewodniczącą została uczennica klasy 3 gimnazjum: Aneta Bułatek, zastępcą przewodniczącej: Anastazja Przywara, sekretarzem: Jakub Daniel. Uczniowie zostali przydzieleni do poszczególnych sekcji działających przy samorządzie. Zostały także przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Wspólnie został opracowany plan pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny. Sekcja dekoracyjna przygotowała pierwsza gazetkę okolicznościową.


Październik:

Uczniowie przeprowadzili zbiórkę zniczy w ramach akcji „Światełko dla Łyczakowa”, które zostały przekazane TVP Rzeszów. Włączyli się w przygotowania gminnych obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej. Rozpoczęli akcję „Czytam dla Przedszkolaka”. Wzięli udział w przygotowaniu wystawy patriotycznej pt. Młodzi dla Niepodległej.

Listopad:
1 listopada w dniu święta zmarłych w ramach wolontariatu młodzież Samorządu Uczniowskiego kwestowała na cmentarzu w Bratkowicach na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta.

Uczniowi zaangażowali się także przygotowania do obchodu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zorganizowano Tydzień dla Niepodległej. Były to działania: pieczenie pierników i dekorowanie ich barwami białymi i czerwonymi, konkursy, wystawy, akademie.
Zapoczątkowana została ogólnopolska akcja „Góra Grosza”.
Młodzież aktywnie włączyła się w przygotowanie i przeprowadzenia Dnia Uśmiechu i Życzliwości

Grudzień:

Samorząd uczniowski włączył się w akcje „Razem na święta”. Wspólnie w uczniami klasy 1 i 2 szkoły podstawowej zostały przygotowane paczki żywnościowe i upominki dla osób potrzebujących z terenu Bratkowic. Razem z uczniami klasy pierwszej SP wykonał ozdoby świąteczne, z których przygotowano wystawę bożonarodzeniową na korytarzu na pierwszym piętrze. Przez cały miesiąc kontynuowana była akcja „Góra Grosza”

Styczeń:
w ramach integracji i wspólnego spędzania czasu zostało przygotowane spotkanie opłatkowe dla wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie złożyli sobie życzenia noworoczne, jedli świąteczne potrawy oraz śpiewali wspólnie kolędy. W styczniu zakończona została akcja „Góra Grosza”. Członkowie samorządu aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do Dnia Seniora.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com