Facebook logoOdwiedź oficjalny fanpage
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Bratkowicach

Wolontariat – kwesta na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie

Po raz kolejny uczniowie samorządu uczniowskiego z klas 7 i 8 zaangażowali się w listopadową kwestę na cmentarzu w Bratkowicach zorganizowaną przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Nasi wolontariusze zbierali pieniądze na rzecz ludzi ubogich, bezdomnych, uzależnionym, samotnym oraz dla rodzin wielodzietnych i dzieci z tych rodzin.

Opiekunowie SU: Bożena Zwierzyńska-Kret, Agnieszka Styś

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com