Copyright 2018 - Custom text hereICM

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Nasza szkoła posiada w bibliotece szkolnej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM) oraz pracownię komputerową współfinansowaną przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny- EFS).
ICIM posiada 7 stanowisk komputerowych dla czytelników, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) oraz oprogramowanie multimedialne.

MULTIMEDIALNE ZASOBY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Encyklopedia PWN jest najnowocześniejszą polską encyklopedią multimedialną. Zawiera ponad ćwierć miliona profesjonalnie opracowanych haseł, kilka tysięcy zdjęć i ilustracji i bogatą bibliotekę multimediów (modele zjawisk przyrodniczych, ruchoma mapa nieba, animacje, nagrania i eseje multimedialne).
Słowniki PWN (języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, poprawnej polszczyzny). Pełne wydanie czterech największych słowników języka polskiego. Zawiera najaktualniejszą wiedzę słownikową opracowaną przez największe polskie wydawnictwo naukowe.
Multimedialny atlas świata – cyfrowy model całego globu, blisko 2 000 000 miejscowości, ponad 5000 artykułów i haseł, ponad 2000 ilustracji.
Wielki Multimedialny Atlas Świata – 2 płyty CD. Kontynenty, krainy geograficzne, leksykon państw, Polska, kosmos.
Atlas Świata - (Wyd. Cartall) – 1 płyta CD, Atlas Świata uzupełniony jest Encyklopedią Ziemi, dzięki , której każdy ma okazję pogłębić wiedzę o naszej planecie i kosmosie. Chciałbyś wiedzieć czym są czarne dziury? Atlas Świata wyjaśni Ci te i inne zagadkowe pojęcia z zakresu astronomii, geografii, i biologii.
Multimedialny Atlas Historyczny – główną treść tego Atlasu stanowią mapy ilustrujące historię Świata, Europy, Polski. Atlas składa się z 476 map historycznych opatrzonych komentarzem. Dodatkowo mapy są ilustrowane szeregiem filmów, zdjęć, rysunków.
Gimnazjum + Liceum – to kompleksowe omówienie programu nauczania j. polskiego, matematyki, geografii, historii, biologii, chemii, fizyki. Opisy uzupełnione są bogatą biblioteką multimediów zawierającą zdjęcia, animacje, filmy. Ponadto, pełne teksty 52 lektur szkolnych wraz z omówieniami.
Multimedialny program do nauki fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum. Program zawiera bogaty materiał merytoryczny, filmy wideo, programy narzędziowe ułatwiające naukę fizyki, zdjęcia, rysunki, ćwiczenia oraz ciekawostki.
Multimedialny podręcznik dla gimnazjum – Chemia z elementami ekologii.
CZ. 1 Podstawy chemii (10x2 płyty CD-ROM + kpl. Dwubarwnych okularów do oglądania modeli 3D. Podręcznik zawiera: wiadomości, wyjaśnienie pojęć, filmy prezentujące przebieg eksperymentów chemicznych, animacje komputerowe objaśniające przebieg procesów chemicznych, modele dynamiczne pierwiastków i związków chemicznych, modele trójwymiarowe do oglądania przez okulary dwubarwne, zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy wraz z prostą statystyką, słownik.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać nauczyciele, personel i uczniowie Zespołu Szkół w Bratkowicach.
 2. Opiekunem Centrum Multimedialnego jest bibliotekarz. Nadzór techniczny sprawuje nauczyciel informatyki.
 3. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych podczas przerw oraz zajęć szkolnych uczniów.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba. W przypadku wielu chętnych można zapisać się na określone godziny.
 5. Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek wpisać się do Dziennika Centrum Multimedialnego. Wpisanie się do Dziennika Centrum Multimedialnego jest potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem ścisłego przestrzegania przepisów BHP, przepisów p-poż. oraz Regulaminu Centrum Multimedialnego.
 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może być przedłużony tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.
 7. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel biblioteki. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy.
 8. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia lekcyjne.
 9. Internet jest rozszerzeniem i uzupełnieniem oferty biblioteki szkolnej, dlatego może być wykorzystywany wyłącznie w celu poszukiwania materiałów potrzebnych do nauki(uczniowie), nauczania(nauczyciele) i dokształcania.
 10. Uczeń w przypadku korzystania z Internetu – określa bibliotekarzowi tematykę poszukiwanych informacji.
 11. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.
 12. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 13. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 14. Do kopiowania materiałów można używać własnej dyskietki(sformatowanej lub sprawdzonej programem antywirusowym)
 15. Wszelkie uszkodzenia komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 16. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 17. Podczas korzystania z komputerów obowiązuje cisza.
 18. Na 10 minut przed zamknięciem biblioteki komputery są wyłączane.
 19. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza(najczęściej do końca roku szkolnego)

  


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07
e-mail:
sp1bratkowice@x.wp.pl