Aktualności

Informacja dla rodziców

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach informuje, że 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (Art. 74 Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz.U.2019.0.2215). Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

 

Joanna Różańska
Dyrektor SzkołyDane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Bratkowicach

36-055 Bratkowice 398

 

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach