Copyright 2018 - Custom text here

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że od 20 lutego 2017r. szkoła wprowadziła dodatkową możliwość uiszczenia wpłaty za żywienie dla uczniów przelewem bankowym na rachunek szkoły:

18 9159 1023 2005 5008 3537 0005

Tytułem prosimy wpisać:
Nazwisko i imię ucznia, klasa, miesiąc za który jest dokonywana wpłata.
Na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń będzie na bieżąco podawana kwota jaka jest do zapłaty za dany miesiąc korzystania z obiadów.
Jeśli w danym miesiącu nastąpiła 1-dniowa lub kilkudniowa nieobecność zgłoszona zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej, prosimy o kontakt telefoniczny do intendenta szkoły w celu ustalenia kwoty do zapłaty.
Tel. 17 8551-007 wew. 26 

Godziny pracy intendenta 11.00 – 15.00

Obiady za miesiąc wrzesień: 19 x 4PLN = 76PLN


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07
e-mail:
sp1bratkowice@x.wp.pl