Copyright 2018 - Custom text here

„Spotkanie po latach”

18 września 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach odbyło się spotkanie uczniów klas 7 szkoły podstawowej i 2 i 3 klas gimnazjum z byłymi absolwentami naszej szkoły panem doktorem nauk leśnych Zdzisławem Bednarzem i panem profesorem doktorem habilitowanym Jerzym Styką.

Pan doktor Zdzisław Bednarz ukończył wydział biologii i nauk o ziemi na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Był wieloletnim wykładowcą naukowo-dydaktycznym na wydziale leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest wykładowcą na wydziale geografii, prowadzi zajęcia z zakresu dendrochronologii na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, na Uniwersytecie Rolniczym wykłada hydrobotanikę, ekologię, ćwiczenia w terenie z botaniki.

Profesor doktor habilitowany Jerzy Styka jest humanistą, ukończył filologię klasyczną, jest dyrektorem instytutu Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Specjalizuje się w łacinie i iberystyce. Prowadzi także wykłady na Uniwersytecie Warszawskim.

Współorganizotarami spotkania byli państwo Władysława i Mieczysław Sawiccy. W spotkaniu uczestniczyli także: ksiądz proboszcz Józef Książek, pani dyrektor Państwowego Przedszkola w Bratkowicach Krystyna Kubas, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Maria Noważeńska, Lidia Bułatek z Biblioteki Publicznej w Bratkowicach, Tomasz Bednarz – redaktor kwartalnika „Ziemia bratkowicka” oraz nauczyciele.

Na wstępie spotkania pani dyrektor Joanna Różańska powitała zebranych gości i oddała głos zaproszonym gościom, którzy wspominali czasy, kiedy byli uczniami naszej szkoły oraz podzielili się swoimi zainteresowaniami i pasjami.

Na pamiątkę spotkania absolwenci podarowali książki, kserokopie publikacji swojego autorstwa oraz Atlas Tatr.

Ksiądz proboszcz przekazał zaproszonym gościom książkę pt. „Parafia rzymsko-katolicka w Bratkowicach w latach 1934 -2014” pod redakcją pana Władysława Kwoczyńskiego. Pani dyrektor Joanna Różańska wręczyła na pamiątkę rysunek pierwszej szkoły w Bratkowicach wykonany przez pana Władysława Kwoczyńskiego. Pan Mieczysław Sawicki wręczył albumy „Kapliczki bratkowickie”, „Ptaki” oraz książkę „Przemiany kultur”.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Miło było spotkać się po latach.

Tekst: Grażyna Lasota

  _____________________________________________ 

Galeriaz zdjęć

DSC03592.JPGDSC03596.JPGDSC03597.JPGDSC03598.JPGDSC03603.JPGDSC03605.JPGDSC03609.JPGDSC03612.JPGDSC03614.JPGDSC03615.JPGDSC03619.JPGDSC03621.JPG


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07
e-mail:
sp1bratkowice@x.wp.pl