Facebook logoOdwiedź oficjalny fanpage
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Bratkowicach

Wójt Gminy Świlcza ogłasza nabór do projektu pt. „Z Internetem w trzeci wiek - szkolenia praktycznego korzystania z komputera i Internetu dla osób starszych”

Wójt Gminy Świlcza informuje, ze w dniach od 29 czerwca do 6 lipca 2018 roku zostanie przeprowadzony nabór uczestników na szkolenia komputerowe w ramach projektu „Z Internetem w trzeci wiek - szkolenia praktycznego korzystania z komputera i Internetu dla osób starszych” realizowanego w ramach Schematu II pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com