Piknik Edukacyjny

W dniu 5 lutego 2019 r. w godzinach od 7.50 do 13.15 odbywać się będą zajęcia dla uczniów w ramach Pikniku Edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.Uczniowie przychodzą do szkoły na 7.50 - dowóz autobusem szkolnym zgodnie z planem.Następnie odbywają się zajęcia edukacyjne prowadzone przez instruktorów i animatorów zewnętrznych. Przerwy obiadowe i wydawanie posiłków zgodnie ze stałym harmonogramem 11.20 kl. 1-4 i 12.20 pozostałe klasy. O godz. 13.00 uczniowie trzymują posiłek z cateringu ( drożdżówka, woda mineralna, owoc). Koniec zajęć ok. 13.15. o godzinie 13.20 odwóz autobusem szkolnym zgodnie z harmonogramem.Uczniowie, mogą w tym dniu także korzystać z zajęć świetlicowych. Drugi odwóz o godzinie 15.15. Terminy kolejnych Pikników Edukacyjnych 26 marca 2019, 8 kwietnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com