DZIEŃ OTWARTY

w Szkole Podsatwowej w Bratkowicach