Szanowni Państwo!

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i uczniów informujemy, że w dniu jutrzejszym 09.04.2019r. (wtorek) w naszej placówce, w związku z podjęciem decyzji nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą, przystępujemy do strajku.

Jeśli macie Państwo taką możliwość, proszę o zapewnienie opieki swoim dzieciom. Jednocześnie informuję, że w miarę możliwości, szkoła zapewni opiekę uczniom i wychowankom w szkole i świetlicy szkolnej. Dodatkowo informuję, że stołówka szkolna będzie przygotowywać posiłki dla dzieci, które będą obecne w szkole.

Rodziców uczniów oddziałów gimnazjalnych informuję, że planowany w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny w SP 1 w Bratkowicach odbędzie się zgodnie z harmonogramem egzaminów. Przypominam, że według kalendarza roku szkolnego dzień 12 kwietnia (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej.

W tym trudnym dla wszystkich czasie bardzo potrzebujemy Państwa wsparcia i zrozumienia dla naszego protestu. Rozpoczęcie w naszej placówce strajku od dnia 09.04.2019r. jest wyrazem naszej determinacji w staraniach o lepszą edukację.

W środę 10.04.2019 r. pomimo trwającej akcji strajkowej w naszej szkole uczniowie klas 1-3 SP będą pracowali według wcześniejszych ustaleń na ten dzień. O godzinie 8:00 wyjazd do kina, powrót 12:20. Uczniowie obecni w tym dniu mogą skorzystać z obiadu w stołówce szkolnej. Świetlica zapewnia opiekę od 11:20, pracuje zgodnie z planem.

Jednocześnie proszę na bieżąco śledzić stronę szkoły i informacje w     e -dzienniku, gdzie będziemy Państwa informować o przebiegu strajku.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com