Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach informuje, że zgodnie z ustalonym we wrześniu kalendarzem roku szkolnego dni 29 i 30 kwietnia 2019r. oraz 2 maja 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com