Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach informuje, że zgodnie z ustalonym we wrześniu kalendarzem roku szkolnego dni 29 i 30 kwietnia 2019r. oraz 2 maja 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.