REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”

Wójt Gminy Świlcza zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.  Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Tematyka szkoleń:

  a.. „Rodzic w Internecie”
  b.. „Mój biznes w sieci”
  c.. „Moje finanse i transakcje w sieci”
  d.. „Działam w sieciach społecznościowych”
  e.. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  f.. „Rolnik w sieci”
  g.. „Kultura w sieci”
Miejsca szkoleń:
  a.. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach
  b.. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach
  c.. Szkoła Podstawowa w Mrowli
  d.. Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej
  e.. Szkoła Podstawowa w Świlczy
  f.. Szkoła Podstawowa w Trzcianie
  g.. Zespół Szkół w Dąbrowie
W ramach projektu zapewniamy:
  a.. Bezpłatne zajęcia w ramach wybranego modułu – 16 h dydaktycznych w grupach do 12 osób

 b.. Szkolenia najbliżej miejsca zamieszkania
  c.. Wykwalifikowaną kadrę instruktorów
  d.. Catering
  e.. Pakiet szkoleniowy
  f.. Certyfikat ukończenia szkolenia
Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły, aż do momentu osiągniecia założonej liczby osób do przeszkolenia. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym zakwalifikowanie się do Projektu, niezbędne jest dostarczenie przez Kandydata / Kandydatkę dokumentu: Deklaracja chęci udziału w projekcie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia Deklaracja chęci udziału w projekcie w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Trzcianie albo w Urzędzie Gminy w Świlczy (pokój Nr 211, II piętro).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
  a.. Koordynator projektu: 602-306-433
  b.. Informacja w Urzędzie Gminy Świlcza: 17-86-70-117
Szczegółowe informacje, regulamin rekrutacji oraz deklaracja chęci udziału w projekcie do pobrania ze strony internetowej gminy
http://swilcza.com.pl/index.php/component/content/article?id=3939, w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcianie oraz w Urzędzie Gminy Świlcza.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com