Facebook logoOdwiedź oficjalny fanpage
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Bratkowicach

OGŁOSZENIE!

 

 

W Szkole istenie możliwość uiszczenia wpłaty za żywienie dla uczniów przelewem bankowym na rachunek szkoły:

18 9159 1023 2005 5008 3537 0005

Tytułem prosimy wpisać:
Nazwisko i imię ucznia, klasa, miesiąc za który jest dokonywana wpłata.
Na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń będzie na bieżąco podawana kwota jaka jest do zapłaty za dany miesiąc korzystania z obiadów.
Jeśli w danym miesiącu nastąpiła 1-dniowa lub kilkudniowa nieobecność zgłoszona zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej, prosimy o kontakt telefoniczny do intendenta szkoły w celu ustalenia kwoty do zapłaty.
Tel. 17 8551-007 wew. 26 

Godziny pracy Intendenta 7.00-15.00

 

 

Obiady czerwiec 2019 r.

12 x 5,00 = 60,00 PLN

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com