Obowiązek noszenia przez uczniów maseczek w częściach wspólnych szkoły

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach
przypomina o obowiązku noszenia
przez uczniów maseczek w częściach wspólnych szkoły.

W związku z zaostrzeniem
przepisów sanitarnych
apeluję do rodziców
o wyposażenie uczniów w maseczki lub przyłbice.

Szkoła w wyjątkowych przypadkach
może wyposażyć ucznia w maseczkę,
jednak przekazane przez MEN zasoby są ograniczone.


Joanna Różańska - dyrektor szkoły

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach