Zasady udostępniania sprzętu komputerowego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


  
laptopDecyzją Pana Wójta Gminy Świlcza istnieje możliwość wypożyczenia laptopów.

Zasady użyczania sprzętu określa regulamin i informacja dyrektora szkoły.


Joanna Różańska - dyrektor szkoły
Informacja dla rodziców
 

Szanowni Państwo w związku z przejściem klas IV – VIII od 26 października 2020 r. na zdalne nauczanie i pracę szkoły w trybie hybrydowym informuję, że możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego będzie bardzo ograniczona. Wynika to z konieczności zapewniania sprzętu komputerowego do pracy uczniów klas I-III na lekcjach informatyki (1 uczeń- 1 urządzenie) w trybie stacjonarnym. Dodatkowo posiadany przez szkołę sprzęt będzie niezbędny do hybrydowej pracy nauczycieli, którzy uczą zarówno w klasach I-III jak i IV-VIII.

Wypożyczenie sprzętu odbywać się będzie według zasad określonych w regulaminie znajdującym się na stronie szkoły. Proszę o złożenie podania do dyrektora szkoły z uzasadnieniem powodu ubiegania się o wypożyczenie sprzętu.

Zasadą rozpatrywania wniosków zgodnie z regulaminem będzie:

a) Wielodzietność rodziny (powyżej dwoje dzieci uczących się w rodzinie)
b) Niskie dochody na jednego członka rodziny
c) Niepełnosprawność dziecka
d) Praca zdalna rodziców.

Po rozpatrzeniu wniosków przez dyrektora szkoły rodzice/opiekunowie prawni, którzy zakwalifikowali się do wypożyczenia sprzętu zostaną poinformowani za pośrednictwem e-dziennik.

Dyrektor szkoły - Joanna Różańska

 

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach