Informacja dla rodziców - Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Szanowni Państwo w związku z tym, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, oraz do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, informuję, że w przypadkach określonych w Regulaminie Wypożyczania Sprzętu Szkolnego, zamieszczonego na stronie internetowej szkoły istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego do pracy zdalnej uczniów.

Proszę o złożenie podania do dyrektora szkoły z uzasadnieniem powodu ubiegania się o wypożyczenie sprzętu.

Zasadą rozpatrywania wniosków zgodnie z regulaminem będzie:

a) Wielodzietność rodziny (powyżej dwoje dzieci uczących się w rodzinie)
b) Niskie dochody na jednego członka rodziny
c) Niepełnosprawność dziecka
d) Praca zdalna rodziców.

Po rozpatrzeniu wniosków przez dyrektora szkoły rodzice/opiekunowie prawni, którzy zakwalifikowali się do wypożyczenia sprzętu zostaną poinformowani za pośrednictwem e-dziennik. Po podpisaniu umowy użyczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna będzie wydawany sprzęt.

Dyrektor szkoły - Joanna Różańska

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach