Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie, przesyłając korespondencję na adres Administratora.
 • Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynku A i B, hol na parterze budynku A, hol na parterze budynku B, korytarze I, II piętra budynku A, korytarze I, II ,III i IV piętra budynku B, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku A wraz z miejscami parkingowymi oraz parking wewnętrzny.
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U.2019.0.1148.j.t) i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.
 • Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
  • organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
  • właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych.
© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach