Galerie zdjęć

Żywy obraz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  

  

W trakcie nauczania zdalnego podczas lekcji plastyki uczniowie klasy 7 zapoznali się z formą artystyczną zwaną „żywym obrazem”. Jest to rekonstrukcja dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę. Uczniowie w ciekawy sposób stworzyli własne interpretacje słynnych dzieł malarskich, niektóre z nich przedstawiały także humorystyczną parafrazę wybranego obrazu.

 

Ewa Pijar


Zapraszamy do galerii

 

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Bratkowicach

36-055 Bratkowice 398

 

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach