Galerie zdjęć

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej - 14 października 2020 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

„Nauczyciel prowadzi za rękę,
otwiera umysł,
kształtuje przyszłość,
dotyka serca”.

Tegoroczne, gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 października 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy, na czele z wójtem Gminy Świlcza- Panem Adamem Dziedzicem, Panem wicewójtem - Sławomirem Styką oraz radny powiatowy - Pan Sławomir Miłek. Obecny był również ks. Ryszard Tokarz – dekanalny duszpasterz nauczycieli, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Świlcza: Pani Eliza Oleszak (CUW), Pani Benedykta Piątek (GOPS), Pani Dorota Madej (Gminna Biblioteka), Pani Magdalena Lisowska (GŚŚS), Pan Jacek Lis (kierownik działu inwestycji i budownictwa), dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Świlcza, nauczyciele emeryci, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Homa, nauczyciele z sąsiednich szkół, pracownicy obsługi i administracji ze szkoły macierzystej.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach i odśpiewaniem hymnu państwowego. W części oficjalnej, Dyrektor szkoły Pani Joanna Różańska powitała zaproszonych Gości, według zajmowanych stanowisk, funkcji i godności. Następnie wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym podziękowała wszystkim nauczycielom za odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. Mówiła o zawodzie nauczyciela w kontekście powołania. Swoje podziękowania skierowała również w stronę pracowników obsługi i administracji, którzy, jak powiedziała, są niezbędną częścią do prawidłowego funkcjonowania organizmu, któremu na imię szkoła.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Świlcza - Pan Adam Dziedzic, który rozpoczął swoje przemówienie od nakreślenia rysu historycznego Dnia Edukacji Narodowej. Zwrócił uwagę na niezwykłość zawodu nauczyciela, który jest bardzo wymagający, ale jednocześnie piękny i twórczy, gdyż pomaga uczniom rozwijać ich pasje, marzenia, talenty i umiejętności. Również podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów. Wyraził wdzięczność i podziw za zdanie egzaminu ze zdalnego nauczania, które było udziałem nas wszystkich. Zapewnił również o wsparciu, na jakie mogą liczyć szkoły ze strony organu prowadzącego. Przedstawił perspektywę działań związanych z oświatą w naszej gminie (plany związane z uruchomieniem żłobka i żłobko-przedszkola).

W następnej kolejności wystąpił ksiądz Ryszard Tokarz, który zwrócił się do obecnych z podziękowaniami i życzeniami: światła Ducha Świętego na trud nauczycielskiej pracy. Życzył nam, aby każdy na swojej zawodowej mecie mógł powiedzieć, za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Kolejno został odczytany list, który skierowała do nauczycieli i pracowników oświaty przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie- Pani Bogusława Buda. Szczególnie podziękowała za działania, jakie nauczyciele podejmują w trudnych warunkach pandemii, aby, jak najlepiej przekazać wiedzę i kształcić umiejętności. Pogratulowała również wszystkim, których pracę uhonorowano przyznaniem odznaczeń, medali i nagród.

Elementem, który już na stałe wpisał się w gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, jest wręczanie Nagrody Wójta, którą otrzymują dyrektorzy i nauczyciele szkół za wybitne osiągnięcia w swojej pracy.

W tym roku szkolnym otrzymali je:

1.  Joanna Różańska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
2.  Zofia Smagała- dyrektor Przedszkola w Trzcianie,
3.  Agnieszka Małozięć- wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie,
4.  Ewa Gotkowska- nauczyciel Przedszkola w Świlczy,
5. Katarzyna Ciołko- nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach,
6. Cezary Zagajewski- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Świlczy.

Pan Wójt poinformował również o tym, że nauczyciele naszej gminy zostali uhonorowani medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Medal KEN i nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Ewa Świder, emerytowana nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Świlczy, natomiast Pan Krzysztof Potocki - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie otrzymał nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Doroczną tradycją podczas obchodów święta KEN stało się również przyznawanie bonów edukacyjnych. Otrzymują je wybrane szkoły z terenu gminy. Pan Wójt w roku szkolnym 2020/2021 wręczył bony następującym placówkom:

I. Bon Edukacyjny w wysokości 12 000, 00 zł dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy,
II. Bon Edukacyjny w wysokości 10 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli,
III. Bon edukacyjny w wysokości 8 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród Dyrektora Szkoły, które Pani Joanna Różańska przyznała swoim pracownikom.
W bieżącym roku szkolnym otrzymali je:

1. Pani Natalia Łabecka - Trzepiecińska- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
2. Pani Diana Grandys
- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
3. Pani Marta Rząsa - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
4. Pani Ewa Pijar - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,
5. Pani Katarzyna Książek - sekretarz szkoły,
6. Pani Dorota Gomułka - pracownik obsługi i administracji,
7. Pani Marta Kogut - pracownik obsługi,
8. Pani Maria Rusin - pracownik obsługi,
9. Pan Maciej Kwoka - pracownik obsługi.

Pani Dyrektor poinformowała, że również nauczyciele naszej szkoły zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. Srebrny Medal za Długoletnia Służbę otrzymała Pani Maria Fiałkiewicz-Górka, natomiast Pani Dyrektor Joanna Różańska Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenia te przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Po części oficjalnej, nadszedł czas na drugą część spotkania- artystyczną. Miała ona nietypowy przebieg, ze względu na sytuację epidemiologiczną. Zebrani uczestnicy obejrzeli występy uczniów w niecodziennej wersji. Zostały one nagrane i odtworzone.

Przygotowały je dzieci i młodzież pod opieką: Pani Elżbiety Bąk, Pani Marty Rząsy, Pani Moniki Garbaczewskiej, Pani Anny Bogaczewicz i Pani Iwony Woźniak. Za część wokalno-instrumentalną odpowiedzialny był Pan Sławomir Materna. Natomiast piękną scenografię przygotowała Pani Ewa Pijar.

W akompaniamencie „100 lat” wyśpiewanych przez młodzież, życzenia na ręce Pani Dyrektor złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: przewodniczący - Dominik Kwoka i zastępca - Faustyna Drozd. Wszyscy goście otrzymali symboliczne upominki, przygotowane przez Panie: Renatę Barć i Iwonę Rogóż.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Joanna Różańska podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na poczęstunek.
 

Maria Fiałkiewicz-Górka

____________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach