Copyright 2019 - Custom text hereRada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1

im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach

w roku szkolnym 2018/2019
 

RADA RODZICÓW WSZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W BRATKOWICACH

PLAN PRACY RADY RODZICÓW

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW


SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
na rok szkolny 2018/2019
wynosi 30 zł
nr konta: 52915910232005500002650001


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07
e-mail:
sp1.bratkowice@swilcza.com.pl