Wizja i misja

Wizja

Jesteśmy szkołą przyjazną, twórczą i bezpieczną. Posiadamy nawyki harmonijnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym oraz krzewimy patriotyzm i podtrzymujemy dziedzictwo narodowe. Dbamy o zdrowie i kulturę osobistą.

Misja

1. W szkole panuje miła atmosfera, sprzyjająca nauce i wychowaniu.

2. Pomagamy uczniom w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju osobowości.

3. Inspirujemy do twórczego myślenia.

4. Zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne
    oraz pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
    talenty w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

5. Przygotowujemy ucznia do życia w społeczeństwie, wyrastającego z tradycji narodowych,
    dobrego patriotę i obywatela Europy, godnie reprezentującego nasz kraj.

7. Wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci.

8. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonalącą na bieżąco
    swój warsztat pracy.

9. Między nauczycielami oraz pracownikami szkoły propagujemy partnerstwo i współpracę.

10. Dbamy o to, aby cała społeczność szkolna czuła się bezpiecznie.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com