Wizja i misja

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wizja

Jesteśmy szkołą przyjazną, twórczą i bezpieczną. Posiadamy nawyki harmonijnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym oraz krzewimy patriotyzm i podtrzymujemy dziedzictwo narodowe. Dbamy o zdrowie i kulturę osobistą.
 

Misja

  1.  W szkole panuje miła atmosfera, sprzyjająca nauce i wychowaniu.
  2.  Pomagamy uczniom w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju osobowości.
  3.  Inspirujemy do twórczego myślenia.
  4.  Zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, talenty w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
  5.  Przygotowujemy ucznia do życia w społeczeństwie, wyrastającego z tradycji narodowych, dobrego patriotę i obywatela Europy, godnie reprezentującego nasz kraj.
  6.  Wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci.
  7.   Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonalącą na bieżąco swój warsztat pracy.
  8.  Między nauczycielami oraz pracownikami szkoły propagujemy partnerstwo i współpracę.
  9.  Dbamy o to, aby cała społeczność szkolna czuła się bezpiecznie.
      
     

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Bratkowicach

36-055 Bratkowice 398

 

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach