Pluton Związku Strzeleckiego „Strzelec”

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach