Pedagog szkolny

mgr Joanna Różańska
środa: 8.30 - 12.30

 mgr Aneta Szemraj
czwartek: 12.30 - 15.30


Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami.

Z perspektywy ucznia pedagog może pomóc zaklimatyzować się w nowym środowisku, grupie, szkole. Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, profilaktyczne. Może też pomóc w rozwiązywaniu trudności szkolnych: kłopotów z nauką, konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami i innych sytuacji kryzysowych. Pedagog szkolny jest osobą, z którą uczeń/uczennica może zawsze porozmawiać, uzyskać wsparcie, zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację.

Z perspektywy rodzica pedagog może być pomocny w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie. Realizując powyższe zadania pedagog współpracuje z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrekcją szkoły, placówkami wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

W każdy czwartek pedagog szkolny prowadzi zajęcia Metodą Dobrego Startu dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Metoda ta optymalizuje rozwój, jest więc korzystna dla wszystkich dzieci. Posiada aspekt profilaktyczno-terapeutyczny, który pozwala zapobiegać występowaniu trudności w uczeniu się. Dzieci systematycznie uczestniczące w zajęciach prowadzonych Metoda Dobrego Startu mają szansę uniknąć niepowodzeń szkolnych. Aspekt edukacyjny polega między innymi na wielozmysłowym, polisensorycznym uczeniu się liter i cyfr.

Z poważaniem
mgr Aneta Szemraj