Facebook logoOdwiedź oficjalny fanpage
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Bratkowicach

2020.07.29: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

ODBIÓR WYNIKÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Dyrektor szkoły zaprasza uczniów po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty od dnia 31 lipca 2020 roku (piątek) od godziny 9:30.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07 
e-mail:
 sp1.bratkowice@swilcza.com.pl

Designed by atjoomla.com